Garantier

Inbrottsgaranti

Generellt gäller att vi lämnar ett års garanti på våra inbrottsskyddande produkter så att vid fullbordat inbrott inom ett år från fakturadatum lagar eller byter ut skadade delar i inbrottsskyddet. Vissa högre förstärkningskrav gäller för inbrottsbenägna lokaler som butiker, garage mm. Faktura gäller som garantisedel.

Gångjärnsgaranti

Vi lämnar 10 års garanti på våra gångjärn som är justerbara och renoveringsbara.

Certifieringar

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Certifieringen ISO 9001 innebär kvalitetssäkring för tillverkning, ytbehandling och montering av smideskonstruktioner, dörrar och inbrottsskydd. ISO 14001 innebär en miljösäkring för tillverkning, ytbehandling och montering av smideskonstruktioner, dörrar och inbrottsskydd.