Entrepartier

Järnet Smide tillverkar stål- och träpartier i de flesta utföranden. Vi är certifierade att bygga brandklassade dörrar och fönster upp till El 120 samt de flesta inbrotts-, explosions- och skottskyddsklasser. Där det är ett högt krav på U-värde tillverkar vi dem i isolerade profiler.